ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

της «Tan Shapes» EOOD

 

 

Η «Tan Shapes» EOOD  («Εμείς», «Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων) σέβεται το απόρρητο των πελατών της και εγγυάται τη μέγιστη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») έχει συνταχθεί και βασίζεται στην ισχύουσα βουλγαρική και ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στόχος της είναι να εξηγήσει ποια δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, πώς και γιατί τα επεξεργαζόμαστε.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.cottonhug.eu (ο Ιστότοπος) ή οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του, καθώς και πριν κάνετε μια παραγγελία μέσω του ιστότοπου. Εάν δεν επιθυμείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μην μας τα παρέχετε. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εκούσια, με σκοπό την αγορά των εμπορευμάτων που προσφέρουμε. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι δεν θα μπορέσουμε να σας στείλουμε τα προϊόντα που θέλετε να παραγγείλετε εάν δεν μας παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση που αναφέρεται κάτωθι.

Ποιος επεξεργάζεται και είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Tan Shapes EOOD είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Φορέα Καταχωρίσεων με Ενιαίο Κωδικό Αναγνώρισης: 206188803, η οποία συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Η Tan Shapes EOOD είναι υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΝΠΠΔ). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

Διεύθυνση διοίκησης και αλληλογραφίας: οδός Σβετοσλάβ Ομπρέτενοβ 3, όροφος 1, διαμέρισμα 1, Συγκρότημα κατοικιών Ίζτοκ, Σόφια,

E-mail: office@cottonhug.eu

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

 • Στοιχεία ταυτοποίησης
 • Στοιχεία επικοινωνίας – ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο,
 • Στατιστικά στοιχεία – Διεύθυνση IP., σελίδες που επισκεφτήκατε, αναγνωριστικά που αποθηκεύονται σε cookies τοπικά στη συσκευή του χρήστη του ιστότοπου, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης/ το σύστημα πληροφοριών,
 • Οικονομικά στοιχεία – τραπεζικός λογαριασμός, εγγραφή ΦΠΑ κ.λπ. που απαιτούνται από την ισχύουσα λογιστική ή φορολογική νομοθεσία. Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται πάντα, αλλά μόνο όταν έχετε επιλέξει έναν τρόπο πληρωμής που απαιτεί τη συλλογή τους ή έχετε ζητήσει τιμολόγιο στο όνομά σας.
 • Στοιχεία για τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο νομικού προσώπου – τα άνω αναφερόμενα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν και για τους εκπροσώπους νομικού προσώπου, εάν η πώληση έγινε στο νομικό πρόσωπο ή/και εάν απαιτείται έκδοση τιμολογίου στο νομικό πρόσωπο.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Tan Shapes EOOD είναι η κατασκευάστρια των προϊόντων που προσφέρονται στον Ιστότοπο. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε και να πουλήσουμε τα εμπορεύματά μας. Η κύρια πλατφόρμα πώλησης των προϊόντων μας είναι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το οποίο λειτουργεί μέσω της πλατφόρμας του Ιστότοπου.

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 

 • για τη σύναψη ή την εκπλήρωση συμβάσεων που έχετε συνάψει μαζί μας (που εκφράζεται στη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας αγαθών) ή σχετικά με την προεργασία για τη σύναψη συμβάσεων μαζί μας. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση των συμβατικών μας σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών εγγύησης (σε περίπτωση που εφαρμόζεται).
 • για την εκπλήρωση των νόμιμων μας υποχρεώσεων σε σχέση με την παραγγελία σας – όπως, παραδείγματος χάριν: υποχρεώσεις που αφορούν την δραστηριότητά μας, επεξεργασία και διαχείριση καταγγελιών, αναφορών, παραπόνων και επαίνων, επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με αναφορά ή καταγγελία που υποβάλατε, φορολογικός έλεγχος και έλεγχος κοινωνικής ασφάλισης από τις ανάλογες αρμόδιες αρχές, εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων – δηλαδή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο περί λογιστικής και τον Φορολογικό – Ασφαλιστικό Κώδικα και άλλες συναφείς κανονιστικές πράξεις, σχετικά με την τήρηση ορθής και νόμιμης λογιστικής, εκπλήρωση υποχρεώσεων σχετικά με πωλήσεις εξ αποστάσεως, πωλήσεις εκτός καταστήματος, που προβλέπονται στον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών κ.λπ.

Για τι χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη σύναψη/ τροποποίηση και εκπλήρωση συμβάσεων – για τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την παρέλευση 5 ετών από τη λύση/ εκπλήρωσή της.
 • Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την έκδοση λογιστικών/οικονομικών εγγράφων και για τους σκοπούς φορολογικού ελέγχου, ελέγχου ορκωτού λογιστή και επακόλουθων οικονομικών επιθεωρήσεων – για 10 (δέκα) έτη, από την 1η Ιανουαρίου της περιόδου αναφοράς που ακολουθεί την περίοδο που αφορούν (άρθρο 12, παράγραφος 1, εδάφιο 2 του Νόμου περί λογιστικής).

 

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που αναφέρεται άνω σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς ή διοικητικού ελέγχου, μέχρι την οριστική επίλυσή τους με δικαστική/ διαιτητική απόφαση ή την ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο.

 

Που αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας; 

Τα δεδομένα που σας αφορούν και επεξεργαζόμαστε αποθηκεύονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης αυτής, εμείς (ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων) δεν μεταφέρουμε ούτε σχεδιάζουμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραπάνω πληροφορίες θα ανακοινωθούν με αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Κατηγορίες τρίτων που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα, στα οποία έχουν πρόσβαση τρίτα πρόσωπα, υποβάλλονται σε επεξεργασία για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Κατά τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης των σχέσεων μας, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν από τρίτους, όπως, παραδείγματος χάριν:

 • Από εταιρείες μεταφοράς/ ταχυμεταφοράς, ταχυδρομικές εταιρείες για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανόμενα και με σκοπό την αποστολή των αγαθών που παραγγείλατε και αγοράσατε και την ανάγκη επαλήθευσης της ταυτότητάς σας κατά την παράδοση,
 • Από άτομα που συντηρούν το εξοπλισμό, το λογισμικό και το υλικό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τα άνω είναι απαραίτητα για την κατασκευή του δικτύου της εταιρείας και για την εκτέλεση διαφόρων υπηρεσιών αναφοράς, πληρωμής υπηρεσιών και προϊόντων, τεχνικής υποστήριξης κ.λπ.
 • Από πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς – δικηγόροι, λογιστές κ.λπ.
 • Από φορείς, αρχές και πρόσωπα στα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας,
 • Από τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών – για την εξυπηρέτηση των πληρωμών που πραγματοποιείτε.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες από αυτές τις εταιρείες έχουν ανεξάρτητο δικαίωμα ή υποχρέωση να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ως ανεξάρτητοι διαχειριστές.

 

! Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, η πληρωμή διευκολύνεται από ανεξάρτητο Πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Όταν προτιμάτε την ηλεκτρονική πληρωμή, ο ιστότοπος θα σας ανακατευθύνει στον ιστότοπο πληρωμών όπου συλλέγονται τα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία της συναλλαγής. Κανένα μέρος των δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά την ηλεκτρονική συναλλαγή δεν αποστέλλεται σε εμάς. Λαμβάνουμε μόνο πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή εκτέλεση της ηλεκτρονικής πληρωμής.

 

Τα δικαιώματά σας όσο αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

 1. Γενικά δικαιώματα

Ανά πάσα στιγμή όσο αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

 • να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων και να έχετε πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, καθώς και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το γιατί τα επεξεργαζόμαστε,
 • να ζητήστε να διορθώσουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τα δεδομένα που δεν είναι ενημερωμένα,
 • εάν υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, να μας ζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή κατάλληλη για μεταφορά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ή να μας ζητήσετε εμείς να του τις μεταβιβάσουμε (δικαίωμα φορητότητας),
 • Να ζητήστε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν υπάρχουν οι νομικοί λόγοι για αυτό,
 • Να ζητήστε από μας να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, οπότε τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται, αλλά δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η άρνησή μας να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (εάν συμβεί) θα είναι ρητή και μόνο γραπτή και είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε τους νόμιμους λόγους για αυτό,
 • να αναιρέσετε τη συγκατάθεσή σας (εάν η επεξεργασία βασίζεται σε προηγούμενη συγκατάθεση) για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ξεχωριστό αίτημα που απευθύνεται σε εμάς όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σας,
 • να κάνετε ένσταση όσο αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας. Εάν η ένστασή σας είναι δικαιολογημένη, θα αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην εποπτική αρχή

 

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Η αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με διεύθυνση: Λεωφόρος ΠΡΟΦΕΣΟΡ ΤΣΒΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΟΒ 2, Σόφια, Τ.Κ. 1592, (www.cpdp.bg ).

3. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

 

Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, κάτι το οποία να έχει νομικές συνέπειες για εσάς ή να σας επηρεάζει σημαντικά.

 

4. Μπορείτε να αρνηθείτε την παροχή προσωπικών δεδομένων και ποιες θα είναι οι συνέπειες;

Χρειαζόμαστε ορισμένα στοιχεία  για την αναγνώριση του Συμβαλλόμενου ή του εκπροσώπου του, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία παράδοσης. Η μη παροχή τέτοιων πληροφοριών θα μας εμποδίσει να συνάψουμε Σύμβαση μαζί σας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Μερικές φορές ο Ιστότοπος μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (υπερσυνδέσμους) προς άλλους ιστότοπους. Δεν διαχειριζόμαστε τους συνδεδεμένους ιστότοπους και δεν υποστηρίζουμε το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα αυτών των τοποθεσιών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου ή για το περιεχόμενο τέτοιων ιστότοπων και σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Τροποποιήσεις της  Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται ανά χρονικά διαστήματα να ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου μας. Σε περίπτωση αλλαγής της πολιτικής αυτής, θα αναρτηθεί ειδοποίηση στον ιστότοπό μας, καθώς και η ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου. Όλες οι τροποποιήσεις και προσθήκες στην Πολιτική Απορρήτου θα εφαρμοστούν μόνο μετά τη δημοσίευση του ενημερωμένο περιεχομένου της, που είναι προσβάσιμο στον Ιστότοπό μας.

Η παρούσα πολιτική έχει εγκριθεί και τίθεται σε ισχύ από 15.08.2020.

© 2021 CottonHug. All rights reserved.

Web development Сайт изработка от Георги Жуковски
Add to cart